Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 3.4.2010

4. April 2010
  • Zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnom kostole postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, lektorom, miništrantom, spevákom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostoly ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.
  • „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa Vám“. (Lk 11,9) Požehnané láskou a pokojom naplnené Veľkonočné sviatky vám vyprosujú Vaši služobníci oltára – otcovia pavlíni!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00