Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 1.11.2009

1. November 2009

Dnes na sviatok Všetkých svätých bude dušičková pobožnosť: na Novom cintoríne o 14:00 hod., na Starom cintoríne o 16:30 hod., na cintoríne v Tovarníkoch o 15:00 hod. a v Malých Bedzanoch v pondelok 2.11. po svätej omši.

Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na zosnulých možno získať pre duše v očistci úplné odpustky. Získať ich môže ten, kto v tento deň nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa “Otče náš…” a “Verím v Boha…”. Zároveň však musí spĺňať odpustkové podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba “na úmysel sv. Otca”. Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté ďalšie podmienky ako v deň dušičiek.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci november. Spovedať budeme v pondelok v Malých Bedzanoch od 15:30 hod., v Tovarníkoch od 16:30 hod. a vo farskom kostole od 17:30 hod.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00