Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.10.2009

13. October 2009

V mesiaci október pripadá 13-teho na utorok. Fatimský deň sa začne večeradlom o 17:00 hod., potom bude sv. omša a po nej sviečkový sprievod so sochou fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti. Prosíme, aby si každý na tento sprievod priniesol sviečku.

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. V našom farskom kostole sa modlíme ruženec každý večer o 17:30 hod. okrem stredy, kedy bude po rannej sv. omši. Podobne aj v dnešnú nedeľu bude ruženec o 17:30 hod.

Na budúcu nedeľu, nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncert s názvom “Klavír štvorručne”. V hre na klavír sa predstavia Ida Černecká a František Pergler. Koncert sa koná v stredu 15. októbra o 18:00 hod. v koncertnej sále ZUŠ Lacislava Mokrého. Bližšie informácie o koncerte sú na farskej nástenke.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00