Homília 28.10.2020 Utorok sviatok sv. apoštolov Šimona a Júdu

Liturgické čítania TU

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!
Ľudia chcú niekam patriť. Do nejakého spoločenstva, komunity, mať dom, rodinu, do fanklubu spevákov, do športových klubov, ale dnešné prvé čítanie nás uisťuje, že patríme do tej najúžasnejšej rodiny. Božej rodiny. Že máme dom, ktorý je tak krásne postavený „na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš“.
Evanjelium hovorí o tom, že k Ježišovi prichádzali všetci. Nielen ľudia zo svätého mesta Jeruzalema. A je napísané to, čo v tomto čase pandémii tak veľmi potrebujeme počuť, prečítať: „vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých“.
Dnes spomíname na dvoch Ježišových apoštolov. Júdu a Šimona, ktorého volali Horlivec. Zoberme to ako pozvanie, aby sme aj my boli horliví, v modlitbe, kde krásnym vzorom je Ježiš, o ktorom v dnešnom evanjeliu čítame: „Ježiš vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom“. Ale horliví aj v ohlasovaní evanjelia. A zas o tom úžasne hovorí dnešný žalm, že Božiu slávu hlása obloha, nebesia, deň, noc, celé stvorenie. Keď je to tak, tým viac by to mal urobiť človek, horlivo ohlasovať Božiu slávu. Amen.
Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!


p. Robert Kurowidzki
správca farnosti