Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 6.1.2013

7. January 2013
  • Posviacka príbytkov v Topoľčanoch a v Tovarníkoch bude dnes (v nedeľu 6.01.2013) od 14.00 h.
  • Dnes (6.01.2013) je prvá nedeľa v mesiaci január. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.
  • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v pondelok 7.01.2013. Pobožnosť deviatnika bude vždy pred večernou svätou omšou. V stredu 9.01.2013 o 18:00 h a v nedeľu 13.01.2013 o 16:00 bude večer dodatočná sv. omša a pred ňou deviatnik.
  • V nedeľu 13.01.2013 o 15:00 h bude Večeradlo následne svätá omša.
  • Vo štvrtok 10.01.2013 bude u nás kňazská rekolekcia. O 9:00 h bude vyložená Oltárna sviatosť k súkromnej poklone a svätá omša s kňazmi dekanátu začne o 9:30 h. V tento deň deviatnik k sv. Pavlovi bude pred večernou svätou omšou.
  • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Terézia Thomasová a +Stanislav Koiš, +Agnesa Kovačiková. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00