Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 1.4.2012

1. April 2012
 • Dnes je (1.4.2012) Kvetná nedeľa. Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke a aj vo farskom časopise DOM.
 • Dnes (1.04.2012) bude vo farskom chráme vysluhovaná sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami. Spovedať bude od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h. Po spovedi bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Krížová cesta dnes (1.04.2012) bude o 15:00 h na Kalvárii a sprevádzať nás v nej budú učitelia.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou bude v našej farnosti v pondelok 2.04.2012 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Na Zelený štvrtok (5.04.2012) začne sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18:00 h. Tento oznam sa vzťahuje zároveň na Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany.
 • Na Veľký piatok (6.04.2012) bude nasledujúci program:
  12:00 h Krížová cesta na Kalvárii,
  15:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána – Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany,
  17:30 h Lamentácie – Farský chrám,
  21:30 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu  – Farský chrám ,
  Po obradoch bude chrám otvorený pre poklonu pri Božom hrobe  Farský chrám do 22.00 h., Tovarníky a Malé Bedzany do 20:00 h.
 • Na veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov).
 • Na Bielu sobotu (7.04.2012) bude nesledovný program:
  8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti  Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.
  9:00 h Ranné chvály – Farský chrám,
  12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň – Farský chrám,
  14:50 h Posvätenie pokrmov – Farský chrám,
  15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám
  19:30 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania  Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.
 • Na nedeľu zmŕtvychvstania Pána (8.04.2012) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.
 • Oznamujeme vám, že bohoslovec Marek Adamkovič, seminarista Kňazského seminára v Nitre narodený v Topoľčanoch, chce v tomto roku prijať diakonské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.
 • Naša farnosť na budúci mesiac (21. a 22.04.2012) organizuje pútnický zájazd na Svatú Horu a do iných pútnických miest v Českej republike. Podrobnosti sú na plagáte.  Pútnikov zapisujeme v sakristii a u pani Anny Ďurinovej.
 • Odporúčame do vašich modlidieb + Jána Mojžiša, s ktorým sme sa rozlúčili minulý štvrtok (29.03.2012).
  Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva  v pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00