Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.3.2012

11. March 2012
  • Dnes v nedeľu (11.03.2012) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Pobožnosť Krížovej cesty v našom farskom kostole bude v piatok o 7:15 h pre deti a  pred  večernou  sv.  omšou  o 17:30 h., v Tovarníkoch bude vo štvrtok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.  modlitbe krížovej cesty v piatok (16.03.2012) nás budú sprevádzať muži z našej farnosti.
  • Oznamujeme, že v zadnej časti kostola sa nachádzajú tlačivá pre tých, ktorí by chceli darovať 2 % z dane na našu Základnú školu sv. Ladislava.
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na utorok (13.03.2012). Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 h.
  • V  posledných   dňoch   sme   sa   rozlúčili   s  našim  bratom  v  Kristovi  + Teodorom Juríkom a s našou sestrou v Kristovi + Annou Galetovou.
    Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00