Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 8.1.2012

11. January 2012
 • Pobožnosť deviatnika ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka bude cez týždeň pri večernej svätej omši – aj v stredu. Vyvrcholenie deviatnika bude na budúcu nedeľu (15.1.2012) slávnostnou sv. omšou o 10.30 h, na ktorú všetkých srdečne pozývame. Hlavným celebrantom bude p. Vladislav Bednár.
 • Posviacka príbytkov v Tovarníkoch a v  Malých Bedzanoch bude dnes (v nedeľu 8.1.2012) od 14.00 h.
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na piatok (13.01.2012). Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 hod. a následne svätá omša.

 • Ako sme už oznamovali, v našej farnosti plánujeme zriadiť farskú radu, ktorá bude plniť ekonomickúpastoračnú úlohu. Podľa štatútov Nitrianskej diecézy sú členovia ekonomickej rady priamo určení správcom farnosti na päť rokov. Do ekonomickej rady budú určení dvaja členovia z Topoľčian, jeden z Tovarník a jeden z Malých Bedzian. Členovia ekonomickej rady budú vyhlásení na budúcu nedeľu. Členovia pastoračnej rady v našej farnosti na dva roky budú volení na budúcu nedeľu (15.1.2012). Do pastoračnej rady budú zvolení traja členovia z Topoľčian, jeden z Tovarník a jeden z Malých Bedzian a zvlášť dve osoby za mládež, ktorých si zvoli mládež. Okrem toho do pastoračnej rady budú patriť členovia ekonomickej rady, čiže všetkých členov pastoračnej rady spolu s kňazmi bude 14 osôb.

 • V pondelok 2.01.2012 na Starom cintoríne v Topoľčanoch sme sa rozlúčili s naším bratom v Kristovi, pánom Miroslavom Gažim.
  V sobotu 7.01.2012 na Novom cintoríne v Topoľčanoch sme sa rozlúčili s naším bratom v Kristovi, pánom Hubertom Bajzíkom.
  V pondelok 9.01.2012 sa rozlúčime s dôstojným pánom dekanom Milanom Medekom. Pohrebná svätá omša bude slúžená v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch o 10:00 h a pohrebné obrady budú na Starom cintoríne v Topoľčanoch.

  Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00