Úmysly sv. omší

  29.11.2020PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Farský kostol 7:00 hza farníkov
Malé Bedzany  7:30 h+ Štefánia a Emil
Tovarníky  9:00 h+ Stanislav, Štefan, Amália a rodičia z oboch strán
Farský kostol  9:00 h+ Jozef a Mária
Farský kostol10:30 h+ Milan Halmo
  30.11.2020PONDELOK – SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok
Farský kostol 7:00 hza farníkov
Farský kostol18:00 h+ Mária, František, Ľudmila, Jozef, ich deti a ostatní z rodiny
  1.12.2020UTOROK 1. týždňa v Adventnom období
Farský kostol 7:00 h+ Paulína Babkovičová
Farský kostol18:00 h+ Alena Čuláková a František Čulák
  2.12.2020STREDA 1. týždňa v Adventnom období
Farský kostol 7:00 h 
  3.12.2020ŠTVRTOK – Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka 
Farský kostol 7:00 h 
Tovarníky17:00 h+ Ondrej, Katarína a Katarína
Farský kostol18:00 hza uzdravenie manželstva
  4.12.2020PIATOK 1. týždňa v Adventnom období
Farský kostol  7:00 h 
Malé Bedzany16:30 h+ Dušan, Štefánia a Štefan
Tovarníky17:00 h+ Oľga, Mária a Anna
Farský kostol18:00 h+ Tibor Matejovič a rodičia z oboch strán
  5.12.2020SOBOTA 1. týždňa v Adventnom období
Farský kostol 7:00 h 
Farský kostol17:00 h+ Jozefína, Jozef, Mária, Otmar, Vladimír a Vlasta
Farský kostol18:00 h+ Matej, Rozália ich deti a starí rodičia z oboch strán
  6.12.2020DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Farský kostol 7:00 hza farníkov
Malé Bedzany  7:30 h+ Ján (1. výročie)
Tovarníky  9:00 h+ Michal, Matilda, Emil, Emília, Anna a rodičia
Farský kostol  9:00 hza rodiny Podomovej návštevy Panny Márie
Farský kostol10:30 h+ Mária