Úmysly sv. omší

  18.10.2020DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZR. OBDOBÍ
Malé Bedzany  7:30 h+ Vladimír a Oľga
Tovarníky  9:00 h+ Jozef a Mária
Farský kostol  9:00 h+ Ladislav Kobida
Farský kostol10:30 h+ rodičia Otto a Júlia, sestra Mária a starí rodičia z oboch strán
Farský kostol17:00 h+ Jolana a Viliam Ozimák, vnuk Branislav, súrodenci z rodiny Gerhátovej a Ozimákovej a rodičia z oboch strán
  19.10.2020PONDELOK  28. týždňa v Cezročnom období
Farský kostol18:00 h+ Jolana a Štefan, Peter a Oľga, vnuk Peter
  20.10.2020UTOROK 29. týždňa v Cezročnom období
Farský kostol18:00 h + rodičia, starí rodičia a súrodenci z rodiny Gálikovej a Cabajovej a kňaz Imrich
  21.10.2019STREDA 29. týždňa v Cezročnom období
Farský kostol  7:00 hza farníkov
  22.10.2020ŠTVRTOK – Sv. Jána Pavla II, pápeža
Tovarníky17:00 h 
Farský kostol18:00 hPoďakovanie za 60 rokov spoločného života s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Eduarda
  23.10.2020PIATOK 29. týždňa v Cezročnom období
Malé Bedzany16:30 h 
Farský kostol18:00 h+ rodičia Václav a Mária a starí rodičia Jakub a Alojzia
  24.10.2020SOBOTA – Panny Márie v sobotu
Farský kostol  7:00 h+ rodičia Rudolf a Rozália ich rodičia a súrodenci a vnuk Marian
Farský kostol18:00 h+ Emil, Jozefína a rodičia z oboch strán
  25.10.2020TRIDSIATA NEDEĽA V CEZR. OBDOBÍ
Malé Bedzany  7:30 h+ Július a Eva
Tovarníky  9:00 h+ Jozef a Mária
Farský kostol  9:00 hpoďakovanie za 60 rokov s prosbou o Božie požehnanie
Farský kostol10:30 h+ Juliana, Igor a syn Juraj