FARSKÉ OZNAMY 23.08.2020

V stredu 26. augusta, na sviatok Panny Márie Čenstochovskej bude dodatočná sv. omša o 20:30 h a o 21:00 h bude jasnohorský apel. Milodary na farský kostol 10 €. Milodary na farský kostol cez bankový účet 25 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.(IBAN: SK9709000000000261417234) V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Janku Oháňkovú a †Máriu Štefkejovú. Modlime sa za ne a za …

FARSKÉ OZNAMY 16.08.2020

Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“. Poskytnutá suma vo výške 4200 € je určená na obnovu kovových dverí kaplniek krížovej cesty topoľčianskej Kalvárie. Celková suma projektu je 6000 €. Tovarníky: Sv. omša s platnosťou za nedeľu bude v sobotu 22. augusta o 19.00 h. Topoľčany: Farská ofera činila 682 €.Tovarníky: Farská ofera …

FARSKÉ OZNAMY 09.08.2020

Vo štvrtok 13. augusta bude o 17:00 h Večeradlo a o 18:00 h svätá omša. Po sv. omši sa pomodlíme loretánske litánie. Prosíme, aby ste si priniesli sviece. V sobotu (15. augusta) pripadá prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše v našej farnosti budú:Malé Bedzany 7:30 hTovarníky 9:00 hFarský kostol 7:00 h a 18:00 h. V piatok 14.8. na vigíliu slávnosti Nanebovzatej bude vo …

FARSKÉ OZNAMY 02.08.2020

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h. Dnes môžeme získať vo farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. V pondelok (3. augusta) po večernej svätej omši začneme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac september, október, november a december 2020. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 6. augusta od 18:00 …