FARSKÉ OZNAMY 23.01.2022

 1. Dnes je nedeľa Božieho Slova ustanovená pápežom Františkom.
 2. Do utorka 25. januára, kedy slávime sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola, trvá týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vo svojich modlitbách pamätajme na tento úmysel.
 3. V stredu 26.01. o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Pred ním o 20:30 h bude sv. omša za povolania do pavlínskeho rádu.
 4. V piatok 28. januára po večernej sv. omši pozývame všetkých na prvú zo siedmych prípravných katechéz na júnové celosvetové stretnutie rodín v Ríme. Z tohto dôvodu poklona pred sviatosťou oltárnou bude vo štvrtok po sv. omši.
 5. Srdečne pozývame na spoločné trojdnie Modlitieb matiek z komunity Útecha, ktoré sa bude konať budúci víkend 28.1.- 30.1.2022 ( piatok, sobotu, nedeľu) po večerných sv. omšiach v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.
 6. V piatok 28. januára na sviatok sv. Tomáša Akvinského, patróna učiteľov, pamätajme vo svojich modlitbách na našu cirkevnú školu sv. Ladislava. Učiteľom ďakujeme za ich obetavú službu.
 7. Vo farskom chráme individuálnu pastoračnú službu budeme pre našich farníkov poskytovať:
  V pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 17:00 h do 17:15 h.
  V stredu a sobotu od 7:30 h do 7:45 h.
  V nedeľu od 11:30 h do 12:00 h.
 8. V poslednom čase Pán Boh povolal k sebe † Milana Madeja a † Jána Pastvu. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 9. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

Naša farská príprava na X. svetové stretnutie rodín

Pozývame všetky rodiny našej farnosti k príprave prostredníctvom 7 katechéz, ktoré je možné študovať doma v rodine alebo v rámci farnosti. Prvú z katechéz i ďalšie informácie nájdete na stránke:

https://www.svetovestretnutierodin.sk/

O možnosti prípravy v skupinkách alebo inou formou budeme informovať vo farských oznamoch.

Informácie o svetovom stretnutí nájdete aj TU

Slová refrénu hymny: WE BELIEVE IN LOVE, WE WILL COME WITH YOU, ALLELUJA – “Veríme v lásku, pôjdeme s tebou, aleluja”

Modlitba:

Nebeský Otče stojíme tu pred Tebou, aby sme ťa chválili a ďakovali ti za veľký dar rodiny.
Prosíme ťa za rodiny posvätené sviatosťou manželstva. Nech každý deň nanovo objavujú milosti, ktoré prijali
a nech ako malé domáce cirkvi dokážu svedčiť o Tvojej prítomnosti a láske, ktorou Kristus miluje Cirkev.
Prosíme Ťa za všetky rodiny, ktoré čelia ťažkostiam a utrpeniu kvôli chorobe alebo okolnostiam, ktoré len Ty poznáš.
Buď im oporou a daj im spoznať cestu posväcovania, na ktorú ich voláš, aby tak mohli zakúsiť tvoje nekonečné milosrdenstvo a nachádzali nové spôsoby ako rásť v láske.
Prosíme Ťa za deti a mládež. Nech sa stretnú s Tebou a radostne odpovedia na povolanie, ktoré pre nich pripravuješ.
Prosíme za ich rodičov a starých rodičov. Nech si uvedomia, že sú znamením Božieho otcovstva a materstva,
keď sa starajú o deti, ktorých telo a dušu im zveruješ, ako aj cez skúsenosť bratstva, ktorú môže rodina poskytnúť tomuto svetu.
Pane, daj, aby každá rodina mohla prežívať svoje osobitné povolanie k svätosti v Cirkvi ako volanie zapojiť sa do evanjelizácie, v službe života a pokoja, v spoločenstve s kňazmi a každým životným stavom.
Požehnaj Svetové stretnutie rodín v Ríme. Amen.
Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita 27. apríla 2021, Prot. č.: 146/2021.

FARSKÉ OZNAMY 16.01.2022

Od utorka 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa i my k túžbe Pána Ježiša, ktorý hovorí, „aby sme všetci jedno boli“. Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti. Tak znie téma X. svetového stretnutia rodín v Ríme, ktoré sa bude konať tento rok od 22. do 26. júna 2022. Spolu s pápežom Františkom a Rímskou diecézou …

FARSKÉ OZNAMY 09.01.2022

 Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu bude cez týždeň pred večernou svätou omšou o 17:45 h a  Slávnostná sv. omša ku cti nášho patriarchu sv. Pavla bude v sobotu 15.01.2020 o 18.00 h. Vo štvrtok o 17:00 h bude vo farskom kostole Večeradlo. V sobotu 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva Anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii. Taktiež podľa …