Homília 21.10.2020

Liturgické čítania TU

Milovaní bratia a sestry, drahí spolusluhovia!
Pán Ježiš dnes prirovnáva seba a teda aj Boha k zlodejovi. Ale nie v negatívnom zmysle, ale ako zlodej má nás Pán Boh prekvapiť. Myslím, že Pán Boh túži prekvapiť nás milo.
Tiež ale dáva nám výstrahu, že existuje aj nemilé prekvapenie. Každý, kto pracuje na svojom duchovnom živote (vďaka čomu je jeho svedomie citlivejšie) iste zažil to, že keď prestáva čakať na príchod Pána Ježiša do jeho života, keď nevyhľadáva Pána Ježiša, neprosí aby prišiel,  tak sa v ňom budí žiadostivosť. Pán Ježiš to vyjadril slovami, že taký sluha sa začína opíjať a biť svojich spolusluhov.
Z druhej strany je tento prekvapivý príchod Pána Ježiša pre nás radosťou, pretože znamená, že to čo prežívame zlé pominie a dostane sa nám úľavy.
Preto vám prajem, aby ste toto zažili aj dnes a v plnej miere na konci časov. Amen.

Páter Miroslav, OSPPE

Homília 20.10.2020

Liturgické texty TU

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci!
Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť.. My, ľudia 21. storočia chceme mať všetko hneď. Máme rýchle autá a ešte rýchlejšie lietadlá. Vymysleli sme mikrovlnku, kávu      3 v 1, ale v čase pandémii sa museli už mnohí z nás zastaviť a ostať v karanténe. Ale azda bol to pre nás čas, aby sme realizovali slová dnešného žalmu: Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;.
– Budem sa snažiť počuť, lebo často nepočúvame aj tých, čo sú vedľa nás, lebo práve pozeráme telku, alebo máme slúchadlá na ušiach.
– Keď počujem, tak sa budem snažiť počúvať, lebo často je tak, že počujem slová a nepočúvam význam.
– Keď budem počúvať, tak sa budem snažiť počúvnuť, čiže budem poslušný slovu.
A Boh tak krásne hovorí aj v dnešnej liturgii ústami žalmistu: on ohlási pokoj svojmu ľudu“. Aj sv. Pavol v liste Efezanom: Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo …. Amen.
Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!

p. Robert Kurowidzki
správca farnosti