FARSKÉ OZNAMY 18.4.2021

 1. S radosťou oznamujeme, že biskupská vysviacka Mons. Petra Beňa, pomocného nitrianskeho biskupa, sa uskutoční v sobotu 24.4.2021 o 11:00 h v areáli pri Diecéznej svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne.
 2. Od pondelka začíname slúženie sv. omší v kostole pri zachovaní všetkých aktuálne platných hygienických opatrení. Teda nateraz v našom kostole môže byť 30 osôb. Vo filiálnych kostoloch po 6 osôb. Keď bude taká možnosť, sv. omše budeme slúžiť vonku.
 3. Dnešnou nedeľou končíme online vysielanie sv. omší z nášho kostola. Ďakujeme tým, ktorí sa na nich zúčastnili a taktiež ďakujeme pani riaditeľke našej základnej školy za jej obetavú službu spojenú s vysielaním bohoslužieb a pobožností cez internet. Pán Boh zaplať.
 4. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri jarnom upratovaní na Kalvárii.
 5. Budúca nedeľa je nedeľou Dobrého Pastiera. V tento deň sa uskutoční zbierka na seminár.
 6. Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich  detí budú pre jednotlivé triedy v pondelok, utorok, v stredu o 19:00 h v kostole. Podrobnosti sme poslali cez Edupage.
 7. Práca s Božím slovom v skupine, ktorá doteraz prebiehala vo štvrtok o 19:00 h v online-priestore sa od tohto týždňa presúva do kostola. Je vhodné priniesť si aj vlastnú bibliu.
 8. Milodary na farský kostol 20 € a 50 € . Cez bankový účet 45 € a 100 € . Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.
  (IBAN: SK9709000000000261417234).
 9. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe z našej farnosti † Alojza Mihálika a † Petra Štefčíka. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.
 10. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!