FARSKÉ OZNAMY 11.4.2021

  1. V dnešnú nedeľu sa o 12:00 h na desať minút po celom Slovensku rozozvučia zvony, ktoré nás pozvú k modlitbe za všetky obete pandémie.
  2. Vysielame slávenie sv. omší bez účasti veriacich naživo cez internet od pondelka do piatku o 18:00 h, v sobotu a v nedeľu o 10:30 h. Podrobnosti sú na internetovej stránke farnosti. Podrobnosti sú na internetovej stránke farnosti.
  3. Vestibul kostola sv. Ladislava a Gorazda bude otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 9:00 h do 18:30 h. Denne od 9:00 h do 10:00 h a od 16:30h do 17:30 h bude v kostole k dispozícii kňaz. Treba pritom v kostole dodržiavať maximálny počet 6 osôb. Kto bude potrebovať sviatosť zmierenia alebo prijať sv. prijímanie, v inom čase môže sa telefonicky dohodnúť s kňazom a bude mu umožnené prijať tieto sviatosti. 038 / 53 23 644
  4. Tovarníky: kňaz bude k dispozícii vo štvrtok od 16:30 h do 17:00h.
  5. Male Bedzany: kňaz bude k dispozícii v piatok od 16:30 h do 17:00h.
  6. Ďakujeme farníkovi, ktorý daroval do kostolov našej farnosti stojany na dávkovače dezinfekcie. Milodary na farský kostol 2×20 € a 120 €. Cez bankový účet 10 €, 20 €, 30 €, 40 €, 2×100 €, 300 €, 500 € a 1500 € . Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)
  7. V  minulom týždni Pán Boh  povolal  k sebe z našej farnosti  † Antona Ďureje, † Viktora Uhrovského a † Janu Hamarovú. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
  8. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Jozef, oroduj za nás! Sv. Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!