Oznamy a poklona pri Božom hrobe

  1. Po liturgii veľkého piatku do 18:00 h bude možnosť prísť osobne do farského kostola pokloniť sa krížu a pomodliť sa pri Božom hrobe. V týchto hodinách bude k dispozícii kňaz pre vyslúženie sviatosti zmierenia. Treba pritom v kostole dodržiavať maximálny počet 6 osôb.
  2. V sobotu poklona opri Božom hrobe bude trvať vo farskom kostole od 9:00 do 18:00 h. Posviacka Veľkonočných jedál bude od 15:00 do 16:00 h. Treba pritom v kostole dodržiavať maximálny počet 6 osôb.
  3. V sobotu od 14:00 do 15:00 bude v Malých Bedzanoch v kostole prítomný kňaz pre vyslúženie sviatosti zmierenia. Treba sa vopred telefonicky nahlásiť na zoznam: 038 532 36 44. Možnosť prijať sv. prijímanie bude v nedeľu od 14:00 do 14:30 h.
  4. V sobotu od 15:30 do 16:30 bude v tovarníckom kostole prítomný kňaz pre vyslúženie sviatosti zmierenia. Treba sa vopred telefonicky nahlásiť na zoznam: 038 532 36 44. Možnosť prijať sv. prijímanie bude v nedeľu od 15:30 do 16:00 h.
  5. V nedeľu bude možnosť prijať sviatosť oltárnu vo farskom kostole od 13:00 do 18:00 h. Treba pritom v kostole dodržiavať maximálny počet 6 osôb.