FARSKÉ OZNAMY 28.03.2021

 1. Vysielame slávenie sv. omší bez účasti veriacich naživo cez internet od pondelka do stredy o 18:00 h. , v nedeľu o 10:30 h. Podrobnosti sú na internetovej stránke farnosti.
 2. Ratolesti požehnané v dnešnú nedeľu si môžete prísť zobrať do svojich domácností spred kostola.
 3. Dnes o 15:00 h, krížová cesta pre mesto Topoľčany bude vysielaná z kostola sv. Ladislava a Gorazda.
 4. Sviatosť zmierenia a sv. prijímanie je možné prijať po dohovore s kňazom.
 5. Program liturgii na veľkonočné Trojdnie len vo farskom kostole bude nasledujúci:
  Zelený štvrtok 01.04.2021
  18:00 h farský kostol – svätá omša na pamiatku Pánovej večere.
  Veľký piatok 02.04.2021
  12:00 h farský kostol – Slávenie utrpenia a smrti Pána.
  15:30 h Krížová cesta vysielaná cez internet z kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.
  Topoľčianska Kalvária bude otvorená pre súkromnú modlitbu od 9:00 h do 12:00 h a od 14:00 do 17:00 h.
  Vo veľký piatok sa začína Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu. Odporúčame vám ho do vašich domácich modlitieb.
  V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
  Biela sobota 03.04.2021
  19:30 h farský kostol – Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania.
  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 04.04.2021
  10:30 h farský kostol – Slávnostná sv. omša.
 6. Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje , že zápis do 1. ročníka bude prebiehať od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021 elektronickou formou, alebo osobne po telefonickom dohovore. Bližšie informácie, prihlasovací formulár a kontakty, nájdete na webovej stránke školy www.zs-ladislava.sk
 7. Milodary na farský kostol 50 €, 20 €, 5 € a 100 €. Cez bankový účet 100 €, 50 € a 20 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.
  (IBAN: SK9709000000000261417234)
 8. V  minulom týždni Pán Boh  povolal  k sebe z našej farnosti  † Pavla Brunaya, † Jaroslava Zelenaya, † Štefana Matejoviča, † Milana Nemečka a † Petra Lukáča. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 9. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Jozef, oroduj za nás! Sv. Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!