FARSKÉ OZNAMY 21.02.2021

 1. Vysielame slávenie sv. omší bez účasti veriacich naživo cez internet od pondelka do piatku o 18:00 h, v sobotu a v nedeľu o 10:30 h. Podrobnosti sú na internetovej stránke farnosti.
 2. Pripomíname, že platí možnosť získať osobitné odpustky v urgentných prípadoch pandémie na Pôstne obdobie, ktoré Apoštolská penitenciária udelila už v minulom roku. Zároveň pripomíname, že úplné odpustky je možné získavať aj vzhľadom na prebiehajúci Rok svätého Jozefa. Aké sú odpustkové skutky si môžete prečítať na nástenke alebo cez internetový odkaz.
  Pôstne odpustky TU
  Odpustky roku sv. Jozefa TU
 3. Vo veľkom pôste Topoľčianska Kalvária bude otvorená každý piatok od 13:00 do 16:00 h, kde sa počas prechádzky môžete zastaviť.
 4. V dnešnú nedeľu by sa za bežného stavu konala jarná zbierka na Katolícku charitu. Kto by chcel Slovenskú katolícku charitu podporiť, môže tak učiniť prostredníctvom online web zbierky. Bližšie informácie nájdete na www.zbierkanacharitu.sk
 5. Aj tento rok môžete darovať 2% z dane na podporu našej Základnej školy sv. Ladislava. Presný návod, ako postupovať a tlačivá sú k dispozícii vo vestibule kostola a pri vstupe do budovy školy. Všetkým darcom v mene školy ďakujeme.
 6. Milodary na farský kostol 10 €, 20 €, cez bankový účet 5 €, 10 €, 20 €, 500 € a 200 € na traktorovú kosačku pre Topoľčiansku Kalváriu. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)
 7. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe z našej farnosti † Justínu Mokrú a † Máriu Želiskovú. Modlime sa za ne a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 8.  Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Jozef, oroduj za nás! Sv. Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!