FARSKÉ OZNAMY 14.02.2021

 1. Tento týždeň (17. februára) máme Popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína Pôstne obdobie, ktoré nás  má pripraviť na slávenie Veľkej noci.
  Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.
  Na Popolcovú budeme vysielať svätú omšu z nášho farského kostola o 9:00 h pre našu cirkevnú školu a ostatných farníkov.
 2. Vysielame slávenie sv. omší naživo cez internet každú nedeľu z nášho farského kostola bez účasti veriacich. Podrobnosti sú na internetovej stránke farnosti.
 3. Homílie k liturgickým čítaniam na každý deň nájdete na internetovej stránke našej farnosti, ale od štvrtku plánujeme vysielať sv. omše s homíliu o 18:00 h z kaplnky ktorá je na fare.
 4. Vo veľkom pôste Topoľčianska Kalvária bude otvorená každý piatok od 13:00 do 16:00 h, kde sa počas prechádzky môžete zastaviť.
 5. Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento 14. ročník bude veľmi špecifický – po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Medzi vrcholy púte patrí streamovaná sv. omša, ktorú bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie celebrovať otec biskup Jozef Haľko. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk.
 6. Milodary na farský kostol 20 €, 30 € a cez bankový účet 10 €, 3×20 €, 45 €, 100 €, 103 €, 150 € a od Ružencového bratstva 150 € na nový Misál, ktorý má tento rok vyjsť tlačou. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.
  (IBAN: SK9709000000000261417234)
 7. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Soňu Valachovú. Modlime sa za ňu a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 8.  Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Jozef, oroduj za nás! Sv. Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!