FARSKÉ OZNAMY 10.01.2021

  1. Vysielame slávenie sv. omší naživo cez internet každú nedeľu z nášho farského kostola bez účasti veriacich. Podrobnosti sú na internetovej stránke farnosti.
  2. Zamyslenia na každý deň nájdete na internetovej stránke našej farnosti.
  3. V tomto týždni nás čakajú dva sviatky: 15. januára sv. Pavla Prvého Pustovníka a 16. januára Panny Márie Kráľovnej pustovníkov. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu zavŕšime v nedeľu 17. januára slávnostnou sv. omšou o 10:30 h. Texty k súkromnej modlitbe deviatnika si môžete zobrať z vestibulu kostola alebo zobraziť cez našu internetovú stránku.
  4. Náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák nás pozýva, aby sme sa zapojili do výzvy „Päť minút pre Boha – päť minút pre seba“. Otec biskup píše: „Povzbudzujem Vás bratia a sestry, napriek tomu, že situácia je mimoriadne vážna a ťažká, aby ste každý podľa svojich možností, schopností, osobnej zodpovednosti voči sebe samým, ako aj naším blížnym urobili všetko pre odvrátenie pandémie a jej následkov. Nezabudnime tiež pritom na to, aby sme si udržali vo svojich srdciach vieru, nádej, lásku, rozvahu a pokoj a rozvíjali tak kultúru starostlivosti. My veriaci totiž vieme, že sú tu aj duchovné prostriedky, aby sme pomohli ozdraviť a ochrániť tento svet, nielen pred chorobami, ale aj pred zlom, hriechom. Preto Vás pozývam zapojiť sa do diecézneho spoločenstva pod názvom „Päť minút pre Boha – päť minút pre seba“. Počas celého mesiaca január sa každý večer o 20:00 h zjednoťme v krátkej modlitbe podľa svojich možností: pred krížom, či obrazom, modlitbou, alebo v tichom uvedomení si Božej prítomnosti.“
  5. Milodary na farský kostol 100 € a 50 €, cez bankový účet 100 € a 20 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. (IBAN: SK9709000000000261417234)
  6. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!