FARSKÉ OZNAMY 20.12.2020

  1. Na základe aktuálnych protiepidemiologických opatrení a regionálnych upresnení, nakoľko sa má zabrániť zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí, je zrušená nedeľná spoločná spoveď.
  2. V kostole máme Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať pri štedrovečernom stole.
  3. Posledné rorátne sväté omše budú slúžené od pondelka do štvrtka o 7:00 h. Srdečne všetkých pozývame.
  4. Na štedrý deň (24. decembra), bude slúžená slávnostná svätá omša v Malých Bedzanoch o 22:00 h a vo farskom chráme o 21.00, 22.30 a o 24.00 v Tovarníkoch o 24:00 h.
  5. Na slávnosť Narodenia Pána budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu. Na sviatok svätého Štefana sv. omše budú ako v nedeľu a o 18:00 h.
  6. V piatok, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.
  7. Milodary na farský kostol 20 €, 50 € a cez farský účet 100 €. Na kvety a vianočnú výzdobu 20 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. (IBAN: SK9709000000000261417234).
  8. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe z našej farnosti † Vladimíra Bielika. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
  9. Pomodlime sa za našu farnosť a za zastavenie pandémie. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás!