Homília 17.10.2020

Luturgické čítania TU

Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí.

Prečo sú inej povahy ako iné hriechy? Duch Svätý Svojou milosťou pomáhajúcou dáva silu milovanému hriešnikovi aby spoznal a oľutoval hriech každého druhu a akejkoľvek veľkosti a prosil o odpustenie. Človek previňujúci sa proti Duchu Svätému sa rozhodol pohŕdať ponúkanou pomocou, milosťou, pohŕdať Božím odpustením, pohŕdať zosobnenou v Trojici Láskou. Odmietať milujúceho Boha – Ducha Svätého.

nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.

Predstavme si demo verziu svojho nepodareného svedectva:

Privedú ma pred tribunál na lavicu svedkov. Na mieste obžalovaného stojí Ježiš. „Tento tvrdí, že tu prítomnému svedkovi sa snažil pomôcť spoznať jeho skutky vykonané v pýche, nenávisti, lenivosti a žiadostivosti a bol pripravený mu tieto hriechy odpustiť.“ Hovorí žalobca a ukazuje prstom na Ježiša. „Čo hovoríte na to vy, poznáte obžalovaného?“ A obráti sa na mňa. „Ááále kdeže, pán žalobca, ja som také niečo nikdy neurobil. To bude omyl. Ja poznám iného Ježiša. Toto nie je on.“

Pane Ježišu, hľadám tvoju pomoc, nechcem ňou pohŕdať, aby som mohol zažiť svoje vyznanie o tom, čo si vykonal ako milujúci záchranca v mojom živote. Amen.