Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 26.12.2010

27. December 2010
  • Dnes ( 26.12.2010 ) od 14:00 h sa bude v našej farnosti koledovať. Je to celoslovenská aktivita. Deti spevom a vinšami ohlasujú narodenie Krista Pána. Tí, ktorí sú ochotní koledníkov prijať, nech sa prihlásia v sakristii.

  • Ďakujem všetkým obetavým mužom a ženám, ktorí’ sa pričinili k vianočnej výzdobe v našom kostole – “Pán Boh zaplať za vašu námahu. Ďakujem taktiež za darovanie stromčekov.

  • Na koniec starého roka 2010 bude večerná sv. omša 17:00 h. a o 23:30 h bude vyložená vo farskom kostole sviatosť oltárna k verejnej poklone.O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

  • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nach sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 5. januára.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00