Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 8.11.2010

8. November 2010

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci november. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 15:00 do 17:00 hod. Srdečne pozývame.

2. Pripomíname, že veriaci, ktorý nábožne navštívi  cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne do 8. novembra. Pomodlí sa Otčenáš, Verím v Boha, zároveň však musí splniť odpustkové podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas Mária a Sláva Otcu). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

3. V dnešnú nedeľu 7. novembra bude v rámci farskej ofery zbierka na maľovku kostola. Do konca roka by sme chceli kostol vymaľovať. Bude to dosť finančne nákladné, preto prosím, kto by mohol i osobne prispieť určitou sumou peňazí môže finančnú čiastku odovzdať na farskom úrade. Za milodary už vopred ďakujeme a ,, Pán Boh zaplať“!

4. V tomto týždni je aj 13- deň mesiaca, v sobotu. Tento Fatimský deň sa začne večeradlom o 17:00 hod., neskôr bude sv. omša.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00