Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 29.8.2010

30. August 2010
  • V týždni prvého piatku budeme spovedať vo štvrtok v Malých Bedzanoch o 17:00 hod., v Tovarníkoch 17:30 hod. a vo farskom kostole v piatok od 17.30 hod.
  • Dňa 3. septembra, v piatok, je sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, ktorý je zároveň aj patrónom nášho kaplána o. Gregora, ktorého odporúčame vašim modlitbám.
  • Na budúcu nedeľu nás čaká topoľčianska púť k  Panne Márii. V našom kostole bude tradične len jedna sv. omša už o 8:00 hod. Po jej skončení (približne o 9.00 hod.) odíde sprievod – púť od nášho farského kostola k Sedembolestnej Panne Márii.
  • Drahí bratia a sestry, prijmite aj tento rok srdečné pozvanie na túto farskú púť. Pozývame deti, učiteľov, mládež, starších – a teda všetkých farníkov. Poďme si vyprosiť od našej patrónky pomoc a ochranu, ktorú každý z nás potrebuje. Podrobný program je na nástenke pred kostolom.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00