Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júli. Spovedať budeme v Malých Bedzanoch v pondelok od 16:30 a v Tovarníkoch v stredu od 17:00 hod. V našom farskom kostole v piatok o 17:30 h.
  • V utorok na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla je prikázaný sviatok. Sv. omše v našom farskom kostole budú o 8:15 – školská sv. omša a o 18:00 hod. Po sv. omši sa bude konať každoročná zbierka „halier sv. Petra“.
  • Tento týždeň nám končí školský rok. Preto v stredu sv. omšou o 8:15 hod. poďakujeme s našimi školákmi Pánu Bohu slávnostným spevom Te Deum za všetky milosti.
  • Budúca nedeľa je prvou nedeľou v mesiaci júl, preto pri sv. omšiach sa bude konať farská ofera. Za všetky milodary vyslovujem „Úprimné Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00