Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našich birmovancov a taktiež tým, ktorí pomohli zorganizovať túto slávnosť.
  • V utorok po večernej sv. omši bude adorácia bratstva adorátorov, na ktorú všetkých srdečne pozývame.
  • V nedeľu pri spomienke na sv. Ladislava sa každý, kto nábožne navštívi náš farský kostol môže získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00