Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. V našej farnosti sa denne modlíme Litánie k Božskému Srdcu po sv. omši pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, na ktoré vás srdečne pozývame.
  • Na budúcu nedeľu 20.júna sa bude konať pri všetkých sv. omšiach zbierka vyhlásená Konferenciou biskupov Slovenska pre postihnutých občanov povodňami na Slovensku. Za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Oznamujeme, že sú ešte voľné miesta na detský letný tábor, v termíne od 3.7. do 9.7. 2010 v lokalite Kubrica pri Trenčíne.


Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00