Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Dnes (16.05.2010) je zbierka na katolícke masmédia. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Dnes (16.5.2010) o 17.00 pozývame do nášho farského kostola na hodový koncert.
  • Tento týždeň bude modlitba Loretánskych litánií spojená s Novénou k Duchu Svätému pred večernou sv. omšou, okrem stredy a soboty, kedy bude pred rannou sv. omšou.
  • Tento týždeň sú v stredu, piatok a v sobotu letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.
  • Veriaci, ktorí sa zúčastnia na slávnosti Zoslania Ducha svätého verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý), môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Informácie o pútnických zájazdoch

Taliansko, apríl 2019

Poľsko, jún 2019

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00