Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Dnes (16.05.2010) je zbierka na katolícke masmédia. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Dnes (16.5.2010) o 17.00 pozývame do nášho farského kostola na hodový koncert.
  • Tento týždeň bude modlitba Loretánskych litánií spojená s Novénou k Duchu Svätému pred večernou sv. omšou, okrem stredy a soboty, kedy bude pred rannou sv. omšou.
  • Tento týždeň sú v stredu, piatok a v sobotu letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.
  • Veriaci, ktorí sa zúčastnia na slávnosti Zoslania Ducha svätého verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý), môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00