Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.4.2010

11. April 2010
  • V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omši na mesiace máj a jún.
  • V tomto týždni bude trinásty deň mesiaca. V utorok vás pozývame na modlitbu sv. ruženca vo forme večeradla o 17:00 hod. Sv. omša bude po jeho skončení o 18:00 hod.
  • Na budúcu nedeľu 18.04.2010 o 15.00 hod. bude katechéza pre rodičov prvo- prijímajúcich deti a po nej aj stretnutie s rodičmi týchto deti.
  • Farské hody tento rok budú 16. mája. Sv. prijímanie pre deti Základnej školy na Továrnickej ulici a Špeciálnej základnej školy 29. mája. Pre deti Základnej školy sv. Ladislava 6. júna a sviatosť birmovania bude vyslúžená otcom biskupom Mariánom Chovancom 13. júna.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00