Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy 21.3.2010

21. March 2010
  • Dnes (nedeľa) je pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 hod. V našom farskom kostole bude pobožnosť krížovej cesty v piatok pre deti o 7:15 a o 17:30 hod
  • Vo štvrtok je slávnosť Zvestovania Pána. Svätá omša bude v našom chráme o 18:00 hod.


  • Vo filiálnych kostoloch budeme spovedať pred Veľkou Nocou v stredu v Tovarníkoch od 17:00 hod. a vo štvrtok v Malých Bedzanoch od 16.30 hod.


  • Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole veľkonočná sv. spoveď od 14:00 do 17:30 hod. a o 18:00 hod. bude dodatočná sv. omša.


  • Pred Veľkou Nocou budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí našej farnosti. Preto prosím, aby ste do nedele 28. marca nahlásili tých, ktorí tieto sviatosti chcú prijať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00