Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 7.3.2010

7. March 2010
  • Dnes bude krížová cesta o 15:00 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie a hneď po nej začne adorácia na prvú nedeľu. V našom chráme bude krížová cesta v piatok o 7:15 pre deti a 17:30 hod.
  • V tomto týždni bude trinásty deň mesiaca. V sobotu vás pozývame na modlitbu sv. ruženca vo forme večeradla o 17.00 hod. Sv. omša bude po jeho skončení o 18.00 hod.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00