Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy 21.2.2010

20. February 2010
  • Dnes sa koná jarná zbierka na Charitu. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

  • Krížová cesta bude dnes o 15.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie.

  • Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň.

  • Pobožnosť Krížovej cesty v našom farskom kostole sa koná v piatok o 7.15 hod.- pre deti a o 17.30 hod.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00