Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 10.1.2010

10. January 2010
  • Posviacka príbytkov v Topoľčanoch bude dnes od 14.00 hod.
  • Tento mesiac pripadá 13-steho na stredu. Fatimský ruženec vo forme Večeradla bude o 17.00 hod. a po večeradle bude dodatočná sv. omša.
  • Od piatku prebieha Deviatnik ku cti sv. Pavla prvého pustovníka – otca nášho Rádu. Ukončíme ho slávnostnou sv. omšou dňa 17.01.2010 o 10:30 h; na ktorú všetkých srdečne pozývame.
  • Oznamujeme, že zápis žiakov do 1. ročníka našej katolíckej školy budeme uskutočňovať od 15. januára do 15. februára 2010 na riaditeľstve ZŠ v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 h. Pre žiakov našej školy neplatí rajonizácia.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00