Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 18.10.2009

18. October 2009

Túto nedeľu 18. októbra sa na celom svete spojí milión detí všetkých vekových kategórií v modlitbe sv. ruženca. Preto pozývame deti do spoločnej modlitby sv. ruženca do nášho farského kostola v túto nedeľu o 15.00 hod. Úmyslom modlitby bude “Pokoj a jednota v srdciach všetkých ľudí na svete”. Prosíme o zapojenie sa do tejto modlitby, veď pokoj a jednotu tak veľmi potrebujeme.

Dnešnú nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na misie. Všetkým milodarcom  vyslovujeme úprimné “Pán Boh zaplať”.

V tomto mesiaci Bratstvo adorátorov bude mať adoráciu v pondelok po sv. omši. Nácvik na adoráciu bude v nedeľu po sv. ruženci.

Pozývame všetkých na prehliadku Chrámových speváckych zborov a speváckych skupín Nitrianskeho samosprávneho kraja. Koncert sa začne v našom farskom kostole sv. Ladislava a Gorazda v sobotu 24.10.2009 o 10:30 hod. Podrobný program sa nachádza na nástenke.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00