Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 4.10.2009

4. October 2009

Dnes sa v celej farnosti koná pravidelná zbierka za mesiac október. Všetkým vyslovujeme úprimné “Pán Boh zaplať”!

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 15:00 do 17:00 hod. O 17.00 hod. bude modlitba sv. ruženca a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly na mesiace november a december.

V stredu o 16:00 hod. vo farskom kostole bude stretnutie žiakov 9-teho ročníka, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania v tomto školskom roku.

Mesiac október je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby svätého ruženca. V našom farskom kostole sa modlíme sv. ruženec cez týždeň každý večer o 17:30 hod., okrem stredy, kedy sa budeme modliť po rannej sv. omši.

Vincenstká rodina – tak ako po minulé roky organizuje celoslovenskú verejnú zbierku “Boj proti hladu pre Haiti”. Do zbierky sa možno zapojiť kúpou medovníkových srdiečok, zaslaním podpory na účet, prípadne darcovskou SMS. V našom farskom kostole sa bude zbierka konať v nedeľu 11. októbra. Informácie o zbierke sú uvedené na nástenke.

Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncert Štátneho komorného orchestra zo Žiliny. Dirigovať bude Leoš Svárovský, na violončelo bude hrať  Klaudia Remencová Kudjová. Koncert sa koná v stredu 7.októbra o 18:00 hod. v Spoločenskom dome.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00