Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 3.11.2013

5. November 2013
  • Dnešná nedeľa (3.11.2013) je prvou nedeľou v mesiaci november. Oltárna sviatosť k poklone bude vyložená od 15:00 do 17:00 hod.
  • Pripomíname, že veriaci, ktorý v dňoch do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. Treba sa pomodliť Otče náš, Verím v Boha a splniť tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
  • Dnes v nedeľu (3.11.2013) sa uskutoční farská ofera, ktorá bude určená na vykurovanie kostola. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné ,,Pán Boh zaplať“.
  • V piatok (8.11.2013) po svätej omši sa uskutoční biblická katechéza. Podľa možnosti si prineste so sebou Sväté písmo.
  • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Ľudovít Šípek, +Gejza Múdry, +Adalberta Galbová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00