Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 6.10.2013

6. October 2013
  • ruzencovaDnes, v nedeľu 6.10.2013, bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 15:00 h. bude korunka k Božiemu Milosrdenstvu a modlitba svätého ruženca.
  • Taktiež dnes sa v našej farnosti koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

  • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa budeme modliť vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.

  • V piatok 11.10.2013 svätá omša bude za účasti birmovancov a po nej stretnutie birmovancov v skupinkách na fare.

  • Tento mesiac pripadá trinásteho na nedeľu 13.10.2013. O 15:00 h bude modlitba svätého ruženca vo forme večeradla, o 16:00 h svätá omša a po nej sviečkový sprievod ulicami našej farnosti so sochou Fatimskej Panny Márie. V modlitbe Večeradla nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a na budúce Zdravotníci. Svätej omši bude predsedať pavlínsky novokňaz, páter Grzegorz Oskwarek OSPPE z Trnavy. K záveru pobožnosti nám udelí novokňazské požehnanie.

  • Sú ešte voľné miesta na pútnický zájazd do Čenstochovej, Lichnia a do iných pútnických miest v Poľsku v dňoch 18.-20.10.2013. Podrobnosti sú na plagáte.

  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Otvárací koncert jubilejného 20. ročníka Topoľčianskej hudobnej jesene, ktorý bude v nedeľu 6. októbra 2013 o 19.30 h v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Účinkuje Bratislavský chlapčenský zbor s dirigentkou Magdalénou Rovňákovou.

  • Úmysly svätých omší v mesiacoch október a november 2013 nájdete tu.

  • Pomodlime sa za zosnulú +Evu Országhovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00