Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 29.9.2013

29. September 2013
  • fatimskáDnes, v nedeľu 29.09.2013, sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre Haiti a Honduras. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.
  • Dnes, v nedeľu 29.09.2013, na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená od 15:00 h do 20:00 h. Podrobnosti sú na plagáte s aj v zadnej časti kostola. Pri vchode do kostola sú napísané hodiny poklony, na ktoré sa môžete zapísať. Máme za čo ďakovať a o čo prosiť – preto príďme.
  • V piatok 4.10.2013 sa uskutočni púť birmovancov zo Základnej školy svätého Ladislava do Šaštína.
  • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa budeme modliť o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši.
  • V utorok 1.10.2013 o 17:30 h bude slávnostné odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca.
  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v  Tovarníkoch vo štvrtok 3.10.2013 od  17:30 h., v  Malých Bedzanoch v piatok 4.10.2013 od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
  • Naša farnosť spolu s farnosťou Nanebovzatia Panny Márie organizuje pútnický zájazd do Čenstochovej, Lichnia a do iných pútnických miest v Poľsku v dňoch 18.-20.10.2013. Podrobnosti sú na plagáte.
  • Pomodlíme sa za zosnulú +Janu Horskú Moravcovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00