Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 22.9.2013

29. September 2013
  • anjeliDnes, v nedeľu 22.09.2013, na svätej omši o 9:00 h vo farskom chráme a aj v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu.

  • V pondelok 23.09.2013 sa v kostole po večernej svätej omši (o 18:45 h.) uskutoční stretnutie rodičov prvo-prijímajúcich detí.

  • Na budúcu nedeľu (28.09.2013) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou„Boj proti hladu“ pre Haiti a Honduras. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte. 

  • V sobotu 28.09.2013 v Kultúrnom dome v Topoľčanoch sa uskutoční evanjelizačný koncert skupiny ESPÉ. Na toto podujatie je pozvaná hlavne mládež a najmä birmovanci.

  • V nedeľu 29.09.2013 na sviatok svätých anjelov pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená od 15:00 h do 20:00 h. Podrobnosti sú na plagáte. V zadnej časti kostola sú napísané hodiny poklony, na ktoré sa môžete zapísať.

  • Naša farnosť spolu s farnosťou Nanebovzatia Panny Márie organizuje pútnický zájazd do Čenstochovej, Lichnia a do iných pútnických miest v Poľsku v dňoch 18.-20.10.2013. Podrobnosti sú na plagáte.

  • V sobotu 28.09.2013 sa o14:00 h uskutoční potáborové stretnutie. Srdečne pozývame.

  • Pomodlíme sa za zosnulého +Petra Ďuračku. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00