Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 1.9.2013

2. September 2013
 • Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 15.09.2013. Svätá omša v tento deň začne o 10:00 h. Hlavným celebrantom bude vdp. Vladislav Bednár OT. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.
  • Štvrtok 12.09.2013: 18:30 h – Svätá omša, Eucharistická adorácia
  • Piatok 13.09.2013: Program vo farskom kostole: 
   • 17:00 h – Večeradlo, 
   • 18:00 h – Svätá omša
   • Mariánsky sviečkový sprievod
  • Sobota 14.09.2013: 9:00 h – Svätá omša, Pobožnosť Krížovej cesty okolo kostola
 • Dnes, 1.09.2013 na prvú nedeľu v mesiaci september, bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 do 17:00 hod.
 • Malé Bedzany: Dnes (v nedeľu 1.09.2013) je Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch. Hlavným celebrantom je vdp. kanonik Jarolím Kročka.
 • Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2013 o 8:00 h v átriu školy. Svätá omša za účasti detí z príležitosti začiatku roka Veni Sancte bude o 9:00 h vo farskom kostole.
 • V pondelok 2.09.2013 po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac október, november, december 2013.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci september. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 17:30 h., a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • Na budúcu nedeľu (8.09.2013) nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V našom farskom kostole, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch bude sv. omša len o 8:00 h. Po jej skončení o 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. Drahí bratia a sestry, prijmite aj tento rok srdečné pozvanie na túto púť. Pozývame deti, učiteľov, mládež, starších – všetkých obyvateľov farnosti. Príďte si vyprosiť od našej patrónky pomoc a ochranu. Podrobný program púte je na nástenke pred kostolom.
 • V nedeľu 15. 09. 2013 naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína, Kroměříža a na Svatý Hostýn. Podrobnosti sú na plagáte. Pútnikov zapisujeme v sakristií a u pani Anny Ďurinovej.
 • Na budúcu nedeľu (8.09.2013) sa uskutoční zbierka na seminár.
 • V rámci deväťdňovej prípravy na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska sa od soboty 7.09.2013 začneme modliť ruženec k Panne Márií Sedembolestnej.
 • Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža bude v sobotu 14.09.2013 na Kalvárii o 20:00 hod. krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci september 2013 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za +Máriu Gabajovú, +Máriu Očenášová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00