Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 28.8.2013

25. August 2013
 • Malé Bedzany: Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 1.09.2013. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním
  • Piatok 30.08.2013: Svätá omša o 19:30 h, Pobožnosť Krížovej cesty po najbližších uliciach.
  • Sobota 31.08.2013: Svätá omša o 19:30 h, Mariánsky sviečkový sprievod po najbližších uliciach.
  • Nedeľa 1.09.2013: Slávnostná svätá omša o 10:30 h.
 • Vo štvrtok 29.08.2013 bude štátny sviatok, preto svätá omša vo farskom chráme bude slúžená o 9:00 h a v Tovarníkoch o 10:00 h.
 • Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 15.09.2013. Svätá omša v tento deň bude slúžená o 10:00 h. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním. Podrobnosti sú na plagáte.
 • V nedeľu 15. 09. 2013 naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína, Kroměříža a na Svatý Hostýn. Podrobnosti sú na plagáte. Pútnikov zapisujeme v sakristií a u pani Anny Ďurinovej.
 • Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2013 o 8:00 h v átriu školy. Svätá omša za účasti detí z príležitosti začiatku roka Veni Sancte bude o 9:00 h vo farskom kostole.
 • V nedeľu 8.09.2013 nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V našom farskom kostole, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch bude sv. omša len o 8:00 h. Po jej skončení o 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Pomodlíme sa za +Štefana Jakaba. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00