Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • ikonaTento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme
    • v Tovarníkoch vo štvrtok 1.08.2013 od 17:30 h.
    • v Malých Bedzanoch v piatok 2.08.2013 od 16:30 h
    • vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
  • Na budúcu nedeľu (4.08.2013) bude farská ofera. Za milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí minulý týždeň odišli do večnosti: +Vladislav Lukášík a Paulína Matušková. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti.  Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00