Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 17.3.2013

25. March 2013
  • Spolu s celou katolíckou cirkvou vyprosujeme novému pápežovi, svätému otcovi Františkovi hojnosť požehnania v jeho službe v katolíckej cirkvi.
  • Krížová cesta dnes (v nedeľu 17.03.2013) bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Na krížovej ceste nás bude sprevádzať mládež a na budúcu nedeľu (24.03.2013) učitelia. Večerná Krížová cesta v piatok (22.03.2013) bude výnimočne po sv. omši o 18:30 h. Táto krížová cesta sa uskutoční po najbližších uliciach farnosti a sprevádzať v nej nás bude mládež.
  • Na utorok 19.03.2013 pripadá slávnosť sv. Jozefa. Sväté omše vo farskom chráme budú o 7:00 h a o 18:00 h., v Malých Bedzanoch o 16:30 h a v Tovarníkoch o 17:30 h.
  • Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu v nedeľu (24.03.2013) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h. V tento deň (v nedeľu 24.03.2013) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.
  • Tovarníky: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 20.03.2013 o 17:30 h a následne bude sv. omša. Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 18:00 h. Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 21.03.2013 svätá omša v Tovarníkoch nebude.
  • Malé Bedzany: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 23.03.2013 o 16:30 h a následne bude sv. omša. Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 23.03.2013 o 16:30 h. Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 22.03.2013 svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.
  • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude v pondelok 25.03.2013 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
  • Od 19.-21.04.2013 pozývame bezdetné manželské páry na duchovný program, ktorý sa uskutoční na Donovaloch. Podrobností nájdete na nástenke.
  • Naša farnosť na budúci mesiac (27. a 28.04.2013) organizuje pútnický zájazd na Kalváriu Zebrzydowsku a do iných pútnických miest v Poľsku. Podrobnosti sú na plagáte.
  • Pomodlíme sa za zosnulé +Emíliu Kuldánovú, +Alžbeta Bagová, ktoré v posledných dňoch odišli do večnosti: Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00