Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 9.12.2012

9. December 2012
  • Počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame najmä všetky deti.
  • Malé Bedzany: Svätá omša v nedeľu a ostatné dni cez obdobie konaných prác bude slúžená v kultúrnom dome.
  • Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch srdečne pozýva v stredu 12.12.2012 o 19:30 h mužov bez rozdielu veku, stavu a povolania na Adventnú Duchovnú obnovu spojenú s modlitbami otcov a s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene a Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch Vás pozýva na Vianočný koncert speváckeho zboru a orchestra TECHNIK – AKADEMIK z Bratislavy. Odznejú slovenské koledy a koledy európskych národov a Pastorále topoľčianskeho rodáka Pavla Procházku. Diriguje Pavol Procházka, spoluúčinkuje Juraj Mičúnek. Koncert bude vo štvrtok 13.12.2012 o 19.30 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na štvrtok (13.12.2012). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Počas tejto pobožnosti nás budú v modlitbách sprevádzať rodiny, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie.
  • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme v nedeľu (23.12.2012), v Tovarníkoch v stredu (19.12.2012) o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v sobotu (22.12.2012) o 16:00 h.
  • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v piatok 21.12.2012 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
  • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Jozef Čimbora a +Anna Nováčiková.
    Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00