Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.11.2012

13. November 2012
  • Malé Bedzany: Svätá omša v nedeľu a ostatné dni cez obdobie konaných prác bude slúžená v kultúrnom dome.
  • Minulý týždeň sme v našej farnosti prežívali historickú udalosť – návštevu relikvií sv. Cyrila. Z tejto príležitosti ďakujeme všetkým veriacim, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh osláv. Toto poďakovanie patri zároveň farníkom z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian. Ďakujeme za upratovanie, výzdobu kostola a dekoráciu. Ďakujeme organistom, kostolníkom, rehoľným sestrám z Kongregácie Božského Vykupiteľa, ženám v krojoch, intrádistovi a vodičovi, ktorý prevážal relikvie. Ďakujeme za každú zaangažovanosť a najmä za spoločnú dennú a aj nočnú modlitbu.
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na utorok (13.11.2012). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Počas tejto pobožnosti nás budú v modlitbách sprevádzať zdravotníci a na budúci mesiac skupina rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie.
  • Výťažok zbierky z minulej nedele (4.11.2012) na vykurovanie kostola činil 716 €. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Na budúcu nedeľu (18.11.2012) pozývame na túru na Marhát. Odchod je plánovaný okolo 13:00 h. Záujemcovia môžu získať informácie u pátra Róberta.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00