Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 28.10.2012

28. October 2012
 • Malé Bedzany: Svätá omša v nedeľu a ostatné dni cez obdobie konaných prác bude slúžená v kultúrnom dome.
 • Ako sme už oznamovali, všetky farnosti na Slovensku navštevujú relikvie svätého Cyrila. V našej farnosti táto návšteva bude v utorok a stredu 6.-7.11.2012. V našom kostole bude celodenný a aj celonočný program. Program návštevy relikvií je na nástenke a aj pri vchode do kostola – môžete si ho vziať domov.
 • V pondelok 29.10.2012 sa uskutoční po svätej omši stretnutie Ružencového bratstva. Srdečne pozývame všetkých členov.
 • Tovarníky: Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať v Tovarníkoch v pondelok (29.10.2012) o 17:30 h. Táto spoveď je zároveň prvopiatková. Po spovedi bude svätá omša.
 • Malé Bedzany: Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať v Malých Bedzanoch v pondelok (29.10.2012) od 16:30 h. Táto spoveď je zároveň prvopiatková. Po spovedi bude svätá omša.
 • V utorok 30.10.2012 o 17:30 h pozývame na modlitbu svätého ruženca všetkých birmovancov z našej farnosti.
 • Topoľčany: Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať vo farskom chráme v stredu (31.10.2012) 17:00 h. Táto spoveď je zároveň prvopiatková.
 • Na sviatok Všetkých svätých, čiže vo štvrtok 1.11.2012 bude dušičková pobožnosť:
  na Novom cintoríne o 14:00 h
  na Starom cintoríne o 15:30 h
  v Tovarníkoch o 15:00 h
  v Malých Bedzanoch po rannej sv. omši o 8:15 h.
 • V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, čiže v piatok 2.11.2012 o 17:30 h. bude dušičková pobožnosť v našom farskom kostole pred večernou svätou omšou. Na túto pobožnosť môžete v sakristii zapísať mená svojich zosnulých, ktoré budú prečítané počas tejto pobožnosti.
 • Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: navštíviť kostol, alebo kaplnku, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie, a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00