Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 14.9.2012

15. October 2012
  • Tovarníky: Práce s maľovaním presbytéria boli ukončené v piatok 12.10.2012. Od pondelka (15.10.2012) budeme pokračovať s montážou nového osvetlenia presbytéria. Upratovanie kostola začneme v utorok 16.10.2012 o 9:00 h. Za každú pomoc v prácach v kostole vám srdečné Pán Boh zaplať. Vo štvrtok (18.10.2012) o 18:30 h a na budúcu nedeľu (21.10.2012) svätá omša bude už v kostole.
  • Malé Bedzany: Už viac ako rok sme sa usilovali získať povolenie na opravu kostola v Malých Bedzanoch, čoho výsledkom bolo zapísanie kostola na list vlastníctva našej farnosti a získané povolenie na opravy. Prvú etapu prác začneme v túto stredu 17.10.2012. Jedná sa o prípravu múrov na osušenie. Z tohto dôvodu svätá omša v nedeľu a piatok cez obdobie konaných prac bude slúžená v kultúrnom dome.
  • V pondelok 1.10.2012 boli ukončené práce s výmenou strechy na fare. 
  • Vo štvrtok 11.10.2012 sme začali v Katolíckej cirkvi Rok VIERY a na Slovensku prežívame zároveň rok venovaný slovanským vierozvestcom – Rok sv. Cyrila a Metoda. Z tejto príležitosti všetky farnosti na Slovensku navštevujú relikvie svätého Cyrila. V našej farnosti táto návšteva bude v utorok 6.11.2012. V našom kostole bude celodenný a aj celonočný program, ktorý začne o 17:00 h v utorok 6.11.2012 a ukončí sa v stredu 7.11.2012 o 17:00 h. (Relikvie sv. Cyrila dostaneme z Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch a odovzdáme ich do Farnosti Narodenia Panny Márie v Krušovciach.) Podrobnosti vám neskôr oznámime a budú aj na nástenke.
  • Pripomíname, že ruženec sa modlime vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši. V Tovarníkoch a Malých Bedzanoch pobožnosť svätého ruženca sa modlime o 18:00 h.
  • Zasadanie farskej rady bude v piatok 19.10.2012 po svätej omši.
  • Vincentská rodina srdečne ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do celoslovenskej zbierky „Boj proti hladu“ na Haiti a Honduras. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Na budúcu nedeľu (21.10.2012), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
  • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Marta Brázdilová, +Albertína Cápayová, + Jozef Lobotka.Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00