Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 7.10.2012

10. October 2012
  • Tovarníky: Pokračujeme s maľovaním presbytéria v Tovarníkoch. Tento týždeň, podobne ako minulý, mnohí z vás pomáhali pri prácach v kostole a preto za každú pomoc vám srdečne Pán Boh zaplať. Práce s maľovaním presbytéria budú ukončené koncom nového týždňa, alebo na počiatku budúceho týždňa. Vo štvrtok (11.10.2012) svätá omša bude opäť o 19:00 h v sakristii kostola a na budúcu nedeľu (14.10.2012) v dome smútku na cintoríne.
  • Dnes (v nedeľu 7.10.2012) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 15:00 h. bude korunka k Božiemu Milosrdenstvu a modlitba svätého ruženca.
  • Taktiež dnes sa v našej farnosti koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“. 
  • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa budeme modliť vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši. V Tovarníkoch a  Malých Bedzanoch pobožnosť svätého ruženca sa budeme modliť o 18:00 h.
  • V pondelok 8.10.2012 o 17:30 h bude slávnostné odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca.
  • Tento mesiac pripadá trinásteho v sobotu (13.10.2012). O 17:00 h bude modlitba svätého ruženca vo forme večeradla, o 18:00 h svätá omša a po nej sviečkový sprievod ulicami našej farnosti so sochou Fatimskej Panny Márie.
  • Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Ladislav Záhumenský, +Matúš Lukačovič. 

    Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00