Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 16.9.2012

18. September 2012
  • Dnes (v nedeľu 16.09.2012) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre Haiti a Honduras. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.
  • Tovarníky: Od pondelka (17.09.2012) začneme s opravou presbytéria kostola v Tovarníkoch. Ako prvé bude urobené nové elektrické vedenie, potom nová dlažba, oprava omietky a vymaľovanie presbytéria.
  • V piatok 21.09.2012 po svätej omši začneme s biblickými katechézami, ktoré budú každý mesiac. Podľa možnosti si prineste so sebou Sväté písmo.
  • Na budúcu nedeľu 23.09.2012 vo farskom chráme na svätej omši o 9:00 h a aj v Tovarníkoch a Malých Bedzanoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu.
  • V nedeľu 23.09.2012 pozývame na cyklotúru z Piešťan do Nového Mesta nad Váhom (okolo 50 km). Podrobnosti u Pátra Róberta.
  • V pondelok 24.09.2012 pozývame birmovancov na svätú omšu o 18:00 h. Po nej bude stretnutie pre birmovancov.
  • V utorok 25.09.2012 sa v kostole po večernej svätej omši (o 1845 h.) uskutoční stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí.
  • Pomodlime sa za zosnulých: + Mária Chudá a + Ľubomír Guniš. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00