Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 19.8.2012

20. August 2012
  • Naša farnosť organizuje tieto pútnické zájazdy: 
    V sobotu 15. 09. 2012 pútnický zájazd do Šaštína a Marianky. 
    V sobotu a nedeľu 6.-7.10.2012 do Nemecka do Passau.
    Podrobnosti sú na plagáte. Pútnikov zapisujeme v sakristií a u pani Anny Ďurinovej.
  • Pomodlime sa za zosnulú + Alžbetu Šimkovú, ktorá v posledných dňoch odišla do večnosti: Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. asdf ogov yd asdflo govyd as dflogovyd asdflogo vyd asdfl ogovyd asdfl ogo v yd asdf log ovyd asd flogov yd asdflo go vyd asdfl ogov yd asd flo govyd asdfl ogo vyd asdflo govyd asd flogo vyd as dflog ovyd  asdfl ogo vyd 

Informácie o pútnických zájazdoch

Taliansko, apríl 2019

Poľsko, jún 2019

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00