Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 12.8.2012

12. August 2012
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na pondelok (13.08.2012). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Po svätej omši bude sviečkový sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Malých Bedzian.
  • V stredu (15.08.2012) pripadá prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše v našej farnosti budú: Malé Bedzany 17:00 h, Tovarníky 18:30 h, Farský kostol 7:00 h a 18:00 h.
  • V sobotu 18.08.2012 svätá omša bude slúžená o 11:00 h. Slúžiť ju bude vdp. Eugen Daniš z Budmeríc. Svätá omša o 8:00 h v tento deň nebude.
  • Pomodlime sa za zosnulú + Vieru Červenú, ktorá v posledných dňoch odišla do večnosti: Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00